Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Tartozások behajtása ügyvédeink segítségével

 

Hogyan jár el Szegedi ügyvédi irodánka tartozások behajtása érdekében?

Napjainkban jelentős problémát okoz a társadalom egészének a tartozások behajtása és a kintlévőségek kezelése.

Többször felszólították már, vagy az Ön felszólításait nem veszik komolyan?

Így belekerülhet Ön is egy olyan spirálba, ahonnan nagyon nehéz kitörni. Holott, ha a dolgokat már az elején profi ügyvédi csapattal intézi, akkor elkerülhető az, hogy pénzét mások használják. Nagyon sokan nem ismerik fel ezt a tényt, ezért nagyon sok vállalkozás és család megy tönkre manapság.

Ha nem szeretné ilyen esetek miatt kilátástalannak érezni helyzetét, akkor bátran forduljon hozzánk.

Szegedi ügyvédi csapatunk segít kezelni a követeléseit, tartozásait behajtani, illetve követelőivel szemben korrekt egyezséghez tudjuk Önt hozzásegíteni.

A tartozás és a fizetési hajlandóságtól függően több lehetőség is ígérkezik, hogy pénzét megkapja!

 • Kisebb tartozások esetében elektronikus úton is mód nyílik a behajtásra.
 • Nagyobb tartozások behajtása esetén felszámolási eljárás keretében történik az adós fizetésképtelenségének megállapítása és a tartozás összegének behajtása.

Magánszemélyek tartozása esetén:

Amennyiben kisebb tartozás behajtásáról van szó, az elektronikus úton, a közjegyzőnek küldött fizetési meghagyással történik. A közjegyző ekkor kibocsájtja a felszólítást az adós részére. Amennyiben az adós nem mond ellent, akkor önálló bírósági végrehajtó által történő tartozás behajtási eljárás kezdődik. Abban az esetben, ha az adós ellentmond,akkor bíróság előtt történő bizonyítási eljárás indul. Pernyertesség esetén az önkéntes teljesítés hiányában szintén önálló bírósági végrehajtó intézkedik a tartozás behajtása érdekében.

Ügyvédi irodánk a tavalyi év folyamán több mint ezer elektronikus eljárást indított az adósokkal szemben. Ezek között elenyésző számú olyan eljárás található, amit a mai napig nem sikerült behajtanunk.

Milyen akadályai lehetnek annak, hogy egy tartozás behajtásra kerüljön?

 • Az adós ismeretlen címre költözött.
 • Az adósnak az Ön követelését megelőző sorrendben más behajtásra váró tartozásai is vannak.
 • Az adós nem hajlandó felvenni a kapcsolatot a helyzet rendezése érdekében.
 • Az adós elhalálozott és az örökösei sem hajlandóak megfizetni a tartozást.
 • Az adós külföldi munkát végez.

Ha ilyen kezelhetetlennek tűnő problémákba ütközik, mi állunk a rendelkezésére, és az Ön érdekében kérjük, hogy minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot. Minél hamarabb tudunk foglalkozni az Ön tartozással kapcsolatos problémájával, annál nagyobb eséllyel és annál gyorsabban tudjuk a követelését behajtani.

A fent felsoroltak sem jelenthetnek akadályt ügyvédeinknek, ugyanis:

 • Ismeretlen cím esetén lakcím-kutatással, okirattal tudjuk bizonyítani az adós lakcímét. Ilyen esetben is tudjuk addig vinni a követelését, hogy jogerősen is a pénzéhez tudjon jutni, tehát a tartozást be tudjuk hajtani.
 • Az adósnak a fennálló korábbi tartozásai esetében a hitelezőkkel történő egyezkedés során tudjuk az Ön érdekeit képviselni, így nagyobb eséllyel tud újra a pénzéhez jutni.
 • Ha nem veszi fel az adós Önnel a kapcsolatot, ügyvédeink a helyzet rendezése érdekében postai úton, illetve eljárás útján jutatják érvényre az Ön érdekeit, jogait.
 • Az adós tartozásáért halál esetén, az örökség erejéig valamennyi örökös együttesen felel a közjegyző előtt. Vállaljuk, hogy hitelezői igényét bejelentjük az illetékes közjegyző előtt a tartozás minél korábbi behajtása érdekében.
 • Az adós külföldi tartózkodása esetén, ügyvédeink nemzetközi egyezmények alapján indítanak eljárást a külföldi hatóságok előtt, így elérhető, hogy a külföldön tartózkodó adós jövedelméből vagy külföldön jegyzett vagyonából a tartozás behajtásra kerüljön.

Cégek tartozásainak behajtása:

Cégek esetében jellemzően nagy tartozásokról tudunk beszélni. A tartozás általában abból ered, hogy körbe tartozások alakulnak ki cégek között. Így egy cég követelése kihat a többi cég helyzetére is. Tekintettel arra, hogy a cégeknek a portfóliója szorosan kötődik a cég tevékenységéhez, ezért mindenki ragaszkodik saját cégéhez. A mai magyar jogrendszer alapján a felszámolási eljárások indítása jelentősen növeli a fizetési hajlandóságot, mivel nem fizetés esetén megszüntetik a céget.

Ügyvédeink vállalják a felszámolási eljárás megindítását az illetékes bíróság előtt és vállalják a teljes körű ügyintézést is.

Ügyeink túlnyomó részében ügyvédeink elmondhatják, hogy az eljárás megindítása után közvetlenül a teljes tartozás kifizetésre kerül. A fennmaradó esetekben egyezség születik a tartozás részletekben történő teljesítéséről, behajtásáról.

Abban az esetben, ha az eljárás alá vont cég tulajdonosai a társaság vagyonát jogellenesen csökkentik, akkor vállaljuk büntető eljárás megindítását, melynek eredményeképpen a tagok személyes vagyonukkal felelnek abban az esetben is, ha egyébként arra alapozva próbálnak kibújni a tartozás alól, hogy cégüket felszámolják.

Miután a tartozások behajtását leírtuk, fontosnak tartjuk még egyszer kiemelni, hogy minél hamarabb fordul ügyvédeinkhez annál gyorsabban és annál nagyobb valószínűséggel juthat pénzéhez.

EGYEZTESSEN IDŐPONTOT és csapatunk megoldja jogi problémáját.