Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Munkajog – munkáltatói és munkavállalói jogok érvényesítése

 

A munkajogi jogviszony kétpólusú jogviszony. A munkáltató és munkavállaló között munkaszerződés alapján jön létre, mely szerint a munkáltató igénybe veszi a munkavállaló munkaerejét, amiért cserébe a munkavállaló szerződés szerinti munkabérben részesül.

A munka világában számos olyan eset állhat elő, ahol az érintett/sértett ügyvédi képviselet nélkül nagy valószínűséggel, a szakmai tudás hiányának köszönhetően nem tudja jogait megfelelően érvényesíteni. Mindenki szabadon rendelkezhet arról, hogy saját magát képviseli a tárgyaláson, vagy ügyvéd segítségét veszi igénybe. Mi azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen bízzon meg egy ügyvédet, aki abban segít, hogy az Ön jogait érvényre juttassa.

Forduljon szegedi ügyvédi irodánkhoz, ha ilyen jellegű problémája van!

Miben segíthet a Szeged Ügyvéd? – ha Ön munkavállaló:

Munkavállalóként többször érezheti azt, hogy kihasználják, munkabérét nem fizetik meg, túlórára fogják a megfelelő javadalmazás nélkül, vagy olyan munkakörülmények között kell dolgoznia, ami nem a munkaköri leírásának megfelelő.

Több évnyi munkaviszonya után, Önt olyan munkavégzésre kényszerítik, amit sem fizikailag, sem idős korából kifolyólag nem tud elvégezni?

Munkavállalóként már több éve dolgozik ugyanazon a helyen és munkáját nem becsülik meg?

Ebben az esetben keresse fel szegedi ügyvédi irodánkat konzultáció céljából, és az adott helyzetre közösen próbálunk olyan jogi megoldást találni, ami az Ön számára a legkedvezőbb!

Ügyvédeink a munkavállalók számára - a törvény elsősorban a becsületes munkavállalók érdekeit védi - olyan megoldásokat kínálnak, ami lehetővé teszi azt, hogy munkáltatójával szemben felmerülő jogos anyagi igényét teljes mértékben érvényesítse.

Miben segíthet a Szeged Ügyvéd? – ha Ön munkáltató:

Munkáltatóként szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy alkalmazottai nem az utasításainknak megfelelően végzik el a rájuk bízott és előre meghatározott feladatokat.

Üzleti céljaival nem azonosulnak és nem azoknak megfelelően tevékenykednek?

Ebben az esetben ügyvédeink vállalják a törvényi előírásoknak megfelelő tartalmú írásbeli figyelmeztetések megfogalmazását, valamint a munkáltató felé történő jogszabályi előírásoknak megfelelő tájékoztatást. Ezeknek a feltételeknek a betartására azért van szükség, mert a munkáltató üzleti érdekeit figyelmen kívül hagyó munkavállalónak történő felmondás ilyen esetben bírósági eljárástól mentesen valósulhat meg, vagy könnyen bizonyítható eljárást eredményez.

Ha munkajogi problémája merült fel, forduljon a Szeged Ügyvéd csapatához!

Mind munkavállaló mind pedig munkáltató ügyfeleinket tájékoztatjuk arról a tényről, hogy elsősorban közös megegyezéses felmondást és vitarendezést ajánljuk és vállaljuk ennek lebonyolítását és okiratba történő foglalását.

EGYEZTESSEN IDŐPONTOT és csapatunk megoldja jogi problémáját.