Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Büntetőjogi képviselet

 Ügyvédi Irodánk mind tanúkénti, mind sértetti és terhelti (gyanúsított, vádlott, elítélt) jogi képviseletet vállal.

A büntetőeljárásban a jogi képviselő részvétele sok esetben a törvény erejénél fogva kötelező, de álláspontunk szerint elengedhetetlen minden eljárási szakban és minden eljárásjogi helyzetben. A büntetőeljárások nagyobb valószínűséggel oldhatóak meg pozitívan jogi képviselő részvételével.

Az ügyvéd segít abban, ha sértett…

hogy minél inkább érvényesítsük - a büntető jog eszközeivel - az Önt ért károk megállapítását, és annak büntetőjogi következményeinek a megállapítását bírósági úton. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vagyoni kár nem térül meg, mivel lehetőség van a büntetőjogi tényállás megállapítása mellett a vagyoni igény érvényesítésére is. Ezzel mintegy keretet adva, a büntetésnek és a vagyoni megtérülésnek. Továbbá Ügyvédi Irodánk ellát magánindítványos képviseletet kisebb tárgyi súlyú ügyek esetében is.

Sértettként két lehetősége van:

Elsősorban a közvetlen életveszély és vagyon károsodás megóvása érdekében a rendőrség kihívása, mely nyomozási eljárást fog lefolytatni. Ezeket nevezzük úgynevezett hivatalból történő eljárásoknak.

Másodsorban a nem közvetlen életveszély vagyon károsodás esetén magánindítvány kezdeményezése. Mindkét eset jellemzője, az hogy, a precízen előkészített iratok és bizonyítékok alapján dönt a hatóság arról, hogy büntető bíróság elé kerüljön-e az ügy.

Mindkét esetben szükséges az ügyvédi jelenlét a meghallgatáskor, a későbbiekben pedig a beadványok megszerkesztéséhez tekintettel arra, hogy a dokumentációk és bizonyítékok valamint a jogi érvelés alapján folytatódik le az eljárás.

Ügyvédeink vállalják, ha terhelt vagy sértett…

a felek közötti konzultációt, hogy a fennálló sérelmes viszonyok rendezésre kerüljenek vagyoni vagy nem vagyoni elégtétellel közvetítői eljárás igénybevétele mellett.

Ügyvédeink tevékenységük során arra törekszenek, ha terhelt…

hogy mind a (nyomozó) hatóságok, mind pedig a bíróságok előtt a lehető leghatékonyabban képviseljék a büntetőeljárás alá vont személy érdekeit.

Ügyvédeink a büntetőeljárás során, ha terhelt…

a megbízástól függően eljárnak a terhelt védelmében a tények ismeretében látják el a védelmet legjobb tudásuk szerint.

Terheltként lehetőség szerint a nyomozóhatóság előtt, de legkésőbb a büntető bíróság előtt kell az ártatlanságot bizonyítani.

Az Ügyvédi Iroda célja, hogy az Ön érdekeit szem előtt tartva, a büntető eljárás már a rendőrségi szakaszban befejezésre kerüljön. Abban az esetben, ha az ügy bíróság elé kerül, mindenképpen szükséges a meghatalmazott védő jelenléte, aki ténylegesen képviseli az Ügyfele érdekeit tényekkel, bizonyítékokkal, jogi érveléssel alátámasztva.

 „ A terheltet megilleti a védelem joga”

Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 5.§ (1) bekezdése

 

Munkánk során a terhelt személy védelme érdekében minden törvényes védekezési eszközt felhasználunk. A fent idézett védelem azonban nem csak a terheltet illeti meg, hanem a büntetőeljárásban részt vevő más személyeket is úgy, mint a sértettet, vagy a tanút.

Megállapítható, hogy Magyarországon minden cselekvőképes ember polgárjogi jogviszonyok alanya. Viszont a büntetőjogi felelősségre vonás esetén ez nem jellemző. Az eljárás alá vont személy és az érintettek jogviszonyát mindenképpen kezelni kell, mert akár sérelmet szenvedett félként, akár feljelentettként kell szemben állni a hatóságokkal, szakszerű jogi segítségnyújtás nélkül elveszhet kárigénye, illetve komoly büntetéssel kell szembe néznie, a jog nem tudása miatt.

Ismerősek Önnek ezek a kifejezések, hogy…

büntető jog, nyomozati szakasz, bírósági szakasz, büntetés végrehajtási szakasz, magán vád, pótmagán vád, feljelentett, gyanúsított, vádlott, elítélt, fogvatartott, ügyvéd, védő, ügyész, magánvád, közvád, kirendelés, főbüntetés, mellékbüntetés, szabadságvesztés, pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, megrovás, próbára bocsátás, pénzmellékbüntetés, élet vagy vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértési jog, közlekedési bűncselekmények? 

Ha a válasza igen, az valószínűleg azért lehet, mert Ön büntetőjogi eljárás alanya, mint sértett, tanú vagy gyanúsított!

Büntetőjogi szakjogászra van szükség?

EGYEZTESSEN IDŐPONTOT.